Vi är glada att vi fått förtroendet att mäta patientupplevelsen på Achima Cares vårdcentraler under hösten! Man har valt Touch n’ Go som lösning för uppföljning av patienternas upplevelse av besöket på vårdcentralen. Resultaten skickas ut kontinuerligt till enheterna där man kan jämföra mot sig själv över tid men även jämföra mot alla Achimas vårdcentraler.

Vill du veta mer, kontakta: tina@improveit.se

2018-12-19T16:20:56+00:00