Akuten på Akademiska Sjukhuset i Uppsala genomför kontinuerliga patientenkäter via 4 pekskärmar med smileys och uppföljningsfrågor. Patienterna svarar på en kort enkät via Touch n’ Go, 3 smileys och uppföljningsfrågor beroende av vad de svarat. Även personalen svarar på en kortare enkät efter dagens pass. Mycket höga svarsfrekvenser. Över 1000 svar per månad. Resultatet erhålls via en wwww sida i realtid.
För mer info kontakta bjorn@improveit.se

2017-05-16T21:12:08+00:00