Eleverna får svara på en smileyfråga om maten var god i ”Bamba” efter dagens lunch. Man har två Touch n’ Go monitorer som flyttas runt mellan skolköken. Vissa veckor har man skärmarna på två olika ställen och kan jämföra vad eleverna svarat i respektive skolmatsbespisning. På detta sätt kan man dra fördel av om samma mat upplevs bättre i en av skolorna som har centralkök som lagat maten. Det är hög svarsfrekvens mycket tack vare värdinnor som bjuder eleverna till att svara. Man följer upp svaren med skolköken men även med eleverna via elevråd.

Vill du veta mer, kontakta: tina@improveit.se

2018-12-19T22:37:41+00:00