Barn- och Kvinnocentrum i Region Kronoberg har valt INTOUCH för att kontinuerligt följa upp patientupplevd kvalitet på sina enheter. Patienter inom öppen- och slutenvården svarar på en interaktiv enkät med följdfrågor beroende på eventuella förbättringsområden. BKC använder sig av uppkopplade pekskärmar och resultatet erhålls via en webbsida i realtid. För mer info kontakta tina@improveit.se

2015-10-05T21:30:37+00:00