Blogg 2017-05-16T21:12:07+00:00

Socialtjänsten i Skövde mäter med Touch n’ Go

Med hjälp av två pekskärmar tar Socialtjänsten i Skövde reda på hur klienterna upplever besöket på sina enheter. Resultat får de i realtid via en www sida. [...]

Sjöterassen i Mariestad ber lunchgästerna om betyg på maten!

Nu får lunchgästerna på Restaurang Sjöterassen i Mariestad tycka till om lunchen! Via Facebook annonserade man om Touch n’ Go via: ”Vi önskar veta vad du som [...]

Primärvården Kronoberg mäter med INTOUCH

Vårdcentralerna i Region Kronoberg har även de valt att mäta patientupplevelsen via pekskärm. Enheterna mäter i två månader och sedan flyttas pekskärmen vidare till nästa enhet. Vårdcentralen [...]

Achima Care mäter med smileys!

Vi är glada att vi fått förtroendet att mäta patientupplevelsen på Achima Cares vårdcentraler under hösten! Man [...]

SATS – väljer KUPP via pekskärm

SATS väljer åter igen att följa upp tidigare års kundundersökningar hos sina sjukgymnastikmottagningar med patientenkäten KUPP via [...]

Skolköken i SDF Angered frågar eleverna om maten!

Eleverna får svara på en smileyfråga om maten var god i ”Bamba” efter dagens lunch. Man har [...]

Carlanderska Sjukhuset följer upp patientnöjdheten på samtliga enheter

Sjukhuset har än en gång valt INTOUCH för följa upp patientupplevd kvalitet från de som besöker någon [...]

Hermelinens medarbetare och patienter får tycka till!

Hermelinen som driver Specialistläkarmottagning, företagshälsovård samt Fysioterapi i Luleå har valt våra verktyg för att mäta kvaliteten! [...]

IVF mäter nationellt med KUPP för fjärde gången på landets IVF-Kliniker

I januari 2018 följer man än en gång upp hur paren upplever tillgänglighet, information, medicinsk vård etc [...]

Lasaretten i Ljungby o Växjö mäter patientnöjdhet via INTOUCH.

I Region Kronoberg har man schemalagt hur pekskärmen flyttas mellan enheter, man mäter patientupplevelse under en månads [...]

Järvsö – över 34000 svar på 3 månader

Destination Järvsö använder sig av åtta Touch n' Go system för att samla in besökarnas intryck av [...]

Skaraborgs Sjukhus följer upp AFS:en och får koll på arbetsmiljön!

Med hjälp av pekskärmar som är laddade med 5 st ja/nej frågor och en öppen fråga som [...]

”Klockren föreläsning med fokus på arbetsmiljön”

I samarbete med Kraft och Balans kan vi nu erbjuda en föreläsning om medarbetarnas roll i den [...]

Närhälsan får feedback kring nytt arbetssätt

Vårdcentralerna i Krokslätt, Landvetter och Mölnlycke, som tillhör Närhälsan i Västra Götalandsregionen, mäter kundnöjdheten med det nya [...]

Flexmassage mäter kundnöjdhet med Touch n’ Go

Flexmassage med sina fyra mottagningar i Göteborg ökar nu kunskapen om hur nöjda kunderna är. När kunderna fått [...]

IVF Sverige och Island mäter kundnöjdhet med Touch n’ Go

Sedan i våras har man mätt parens upplevelse av kontinuitet och tillgänglighet på IVF Sverige AB:s kliniker [...]

Q-IVF mäter med KUPP för tredje gången på landets IVF-Kliniker

Under hösten följer man än en gång upp hur paren upplever tillgänglighet, information, medicinsk vård etc på [...]

SWEPI-studien tar hjälp av paddor för att samla in data

IMPROVEIT har fått förtroendet att hjälpa till att samla in enkätsvar från de randomiserade patienterna i SWEPIS. [...]

Guldhedskliniken håller ögonen på kundnöjdheten!

Guldhedskliniken har valt INTOUCH för att kontinuerligt följa upp patientupplevd kvalitet på de som besöker ögonkliniken. Patienterna [...]

Parkeringsbolaget i Göteborg erbjuder sina kunder att tycka till!

Parkeringsbolaget i Göteborg erbjuder sina kunder att tycka till! Man använder sig av Touch n’ Go, en [...]

Restaurangköken inom VG regionen väljer Touch n’ Go för utvärdering

Restaurangköken inom VG Regionen använder sig av Touch n’ Go för att följa kundernas upplevelser. Först ut [...]

Japan väljer patientenkäten KUPP på 5 sjukhus…

Nytt forskningsprojekt i Japan med KUPP. Itoko Tobita, (Associate Professor PhD, RN) leder ett forskningsprojekt där patientenkäten [...]

Touch n’ Go – enklare och billigare på padda

Nu har vi tagit ytterligare ett steg i utvecklingen av våra undersökningsverktyg för att tillmötesgå önskemålen från [...]

Strålbehandlingsavdelningen väljer – Touch n’ Go

Strålbehandlingsavdelningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus använder sig av Touch n’ Go för att följa [...]

Touch n’ Go på fler mottagningar på Akademiska

Fler mottagningar på Akademiska väljer att genomföra kontinuerliga patient- och personalenkäter via pekskärmar. Patienterna svarar på en [...]

SATS – väljer KUPP via pekskärm

SATS väljer åter igen att följa upp tidigare års kundundersökningar hos sina sjukgymnastikmottagningar med patientenkäten KUPP via [...]

Barn- och Kvinnocentrum i Region Kronoberg har valt INTOUCH

Barn- och Kvinnocentrum i Region Kronoberg har valt INTOUCH för att kontinuerligt följa upp patientupplevd kvalitet på [...]

Avesina utvärderar kontinuerligt via pekskärmar

Avesina genomför patientenkäter via pekskärmar kontinuerligt. För mer info kontakta Björn Wallgren bjorn@improveit.se

Kundundersökningar på köpcenter

Fler och fler köpcenter väljer pekskärmar för att fånga in synpunkter från sina besökare. Mer info: kalle@improveit.se

NY KUPP enkät anpassad efter nya patientlagen

Ny uppdaterad KUPP enkät under arbete för att bättre möta den nya patientlagen. Fler frågor om Hygien, [...]

IVF klinikerna genomför patientenkäten KUPP

IVF klinikerna följer upp tidigare patientenkät med ny KUPP undersökning via www/e-post. För mer info kontakta Tina [...]

RCC – Cancerregister pilot med KUPP

Stor pilot inom ett av cancerregistren genomförs för att även följa upp de mjuka värdena. Undersöknigen genomförs [...]

Örnsköldsvik Airport genomför passagerarundersökning

Örnsköldsvik Airport genomför passagerarundersökning via pekskärmar direkt efter säkerhetskontrollen. Hög svarsfrekvens, enkelt för passagerarna och snabbt resultat. [...]

Art Clinic – väljer INTOUCH

Art Clinic har valt INTOUCH via pekskärmar för att följa upp sina kunders uppfattning om ingrepp, vård, [...]

SATS – väljer KUPP via pekskärm

SATS väljer att följa upp tidigare års kundundersökningar hos sina sjukgymnastikmottagningar med patientenkäten KUPP via pekskärmar. För [...]

Akademiska Sjukhuset väljer Touch n’ Go för att mäta patientupplevd kvalitet

Akuten på Akademiska Sjukhuset i Uppsala genomför kontinuerliga patientenkäter via 4 pekskärmar med smileys och uppföljningsfrågor. Patienterna [...]

Habiliteringen i Skåne genomför brukarenkäter via pekskärmar

Habiliteringen i Region Skåne väljer att genomföra brukarenkäter via pekskärmar. För mer information kontakta Tina Rinaldo via [...]

Comfort i Uppsala väljer Touch n’ Go

Comfortbutiken i Uppsala väljer Touch n' Go för att få en uppfattning om vad kunderna tycker om [...]

Kundundersökningar med Touch n’ Go på turistbyråer

Snabba och enkla kundundersökningar via peksärmar med vår tjänst Touch n’ Go nu installarede på flera turistbyråer. [...]

Alfons Åbergs Kulturhus – marknadsundersökning via pekskärm

Alfons Åbergs Kulturhus genomför en marknadsundersökning/kundundersökning via pekskärm. För mer info kontakta Tina Rinaldo tina@improveit.se

Trygghetsrådet – kurs personlig utevckling

En kurs i personlig utveckling genomförs för TRR (Trygghetsrådet) via Lotta på Coachone. DISC analyser genomförs på [...]

Psykiatrin i Skåne

Psykiatrin i Skåne väljer Touch n’ Go. Med pekskärmar genomförs patientenkäter inom psykiatrin i regionen.

Besöksundersökningar på mässa

MTA bygg väljer pekskärmar för att genomföra besöksundersökningar på byggmässa. För mer info kontakta Kalle Svensson kalle@improveit.se

Art Clinic – väljer INTOUCH

Psykiatrin i Skåne

Besöksundersökningar på mässa

Touch n’ Go på Posten

Touch n’ Go på turistbyrån

Feedback via pekskärmar

Aleris – KUPP via pekskärmar

Vad är en – Kundundersökning?

Vad är en patientenkät?

Pekskärm