Capio Movement genomför kontinuerliga patientenkäter via pekskärmar för att mäta patientupplevd kvalitet. Resultatet finns i realtid via en wwww sida. för mer info om projektet maila kalle@improveit.se

2015-03-09T10:59:17+00:00