Sjukhuset har än en gång valt INTOUCH för följa upp patientupplevd kvalitet från de som besöker någon av sjukhusets enheter. INTOUCH är en smart enkät där respondenten endast får följdfrågor på de områden som anses bör förbättras.  Svaren från patientenkäten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Även Restaurang C och Apoteksgruppen som finns på sjukhuset har med  frågor kring sin verksamhet. För mer info kontakta tina@improveit.se

2018-12-19T22:38:12+00:00