Coaching 2017-05-16T21:12:07+00:00

Coaching – Samtal som lönar sig

Företag har mycket att vinna på att se över sin verksamhet med hjälp av coaching. Medarbetare och ledare som är drivna och engagerade är företagets främsta resurs. Vi kan hjälpa er med allt från att få enskilda personer att växa i sin roll, till att utveckla hela arbetsgruppers sätt att jobba. Med rätt coaching ökar kreativiteten, effektiviteten och inte minst arbetsglädjen. Och förutom att det blir trevligare att gå till jobbet har dessa faktorer en direkt påverkan på företagets resultat.

Som företagare kan du alltså ha stor nytta av coaching och det gäller oavsett om du driver en verksamhet med hundratals anställda eller en enskild liten firma.

Här är några exempel på våra tjänster riktade till företag:

ledarskapscoaching
konflikthantering
trepartssamtal
coaching för nystartade företag
karriärsutveckling
individuell coaching
föreläsningar
rätt riktning – vart är företaget på väg?
hjälp vid omorganisation

Flexibla lösningar

Eftersom företagets behov kan se olika ut i olika perioder, jobbar CoachOne flexibelt. Oavsett om ni väljer en paketlösning eller ett abonnemang hos oss anpassar vi vår coaching till de behov som finns på företaget för tillfället. Vi lägger alltid upp en plan, men uppstår akuta situationer eller andra förändringar ser vi över planeringen så att coachingen alltid blir relevant.

Ni behöver heller inte specificera exakt vad ni är ute efter direkt. Ibland behövs det ett par coachingtillfällen innan man är helt på det klara med sina behov, och ibland är det uppenbart från början.

Vårt erbjudande bygger på följande modeller:

Abonnemang Med ett årsabonnemang har ditt företag tillgång till coaching så ofta ni behöver. Det passar företag som känner att de vill knyta spetskompetens till sin HR-avdelning på en mer regelbunden basis.

Paket Vårt basutbud är på tio coachingsamtal. Det antalet bör man räkna med för att få ut så mycket som möjligt av coachingen och verkligen komma vidare. Vi har även förmånliga paket med fler antal besök. Det är alltid möjligt att uppgradera ett baspaket till ett mer omfattande paket, till samma förmånliga pris.

Enstaka besök Företag som redan blivit coachade vill ibland lägga till några extra gånger för att följa upp utvecklingsarbetet. Givetvis finns vi då tillgängliga för enstaka besök. Man kan också boka oss för några första enstaka besök, men bäst resultat blir det som sagt om man startar med en viss kontinuitet i coachingen.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för just ditt företag!
info@coachone.se, 0733-746979

Föreläsningar

Varaktig inspiration
Med våra föreläsningar kan du ge medarbetarna inspiration som räcker långt efter föreläsningsstunden. I vårt utbud finns både lättsamma tankeväckare som passar på exempelvis en kickoff, och mer nischade föreläsningar vid exempelvis omorganisationer. Formatet kan vara en enstaka föreläsning eller en mer fördjupande serie. Givetvis kan vi även skräddarsy innehållet efter just era önskemål. Nedan finns några exempel på uppskattade föreläsningar.

Kommunikation – ska det vara nödvändigt?
En föreläsning om hur kommunikation påverkar oss och värdet av att bli medveten om sin egen kommunikationsstil. Kan bokas med en efterföljande workshop.

Grundpersonligheter – vikten av att skilja på folk och folk
Utifrån DISC-teorin går vi igenom olika grundpersonligheter. Föreläsningen kan antingen vara mer översiktlig eller ge handfasta tips för att nå fram till andra på rätt sätt.

Sekretess och anonymitet

Samtliga medarbetare har tystnadsplikt vad gäller såväl enskilda svar såsom undersökningen som helhet. All insamlad data lagras i låsta lokaler och sparas, tio år vad gäller pappersenkäter.

Vi följer internationella regler för undersökningar, som är fastställda av ESOMAR, samt Personuppgiftslagen (PUL).

Sekretess och anonymitet