Habiliteringen i Region Skåne väljer att genomföra brukarenkäter via pekskärmar. För mer information kontakta Tina Rinaldo via mail: tina@improveit.se eller telefon 0733-227010.

2017-05-16T21:12:08+00:00