Hermelinen som driver Specialistläkarmottagning, företagshälsovård samt Fysioterapi i Luleå har valt våra verktyg för att mäta kvaliteten! Dels använder man sig av en pekskärm som flyttas runt mellan enheterna i huset, där får patienterna tycka till via INTOUCH, vår lite mer avancerade patient-/kundenkät. Enheterna får själva anpassa så att enkäten stämmer överens med verksamheten. Man har även skickat ut en webbenkät till medarbetarna för att ta reda på hur de upplever sitt arbete och arbetsmiljön.

Vill du veta mer, kontakta: tina@improveit.se

2018-12-22T17:17:34+00:00