INTOUCH 2017-05-16T21:12:07+00:00

INTOUCH

Mät upplevd kvalitet kontinuerligt med pekskärmar!

Vi kan nu erbjuda det kompletta kvalitetsverktyget INTOUCH för er som vill följa era kunders uppfattningar dag för dag eller vecka för vecka. Genom att låta dem besvara en kort enkät efter sitt besök får ni det underlag ni behöver för kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Fördelar:

  • Trender kan följas dagligen/veckovis/månadsvis
  • Rapportering sker per automatik (dagligen/veckovis/månadsvis)
  • Ni erhåller aktuell information om era besökares upplevelser, inga fördröjningar (realtid)
  • E-post varning när vissa kriterier uppfylls exempelvis upprepade avvikelser
  • Enkäten anpassas efter era önskemål • Ni kan ha flera olika enkäter samtidigt
  • Enkäten kan visas på flera olika språk
  • Enkäten kan anpassas beroende av hur kunden svarar exempelvis olika följdfrågor till nöjda respektive missnöjda kunder
  • Resurssnålt system • Kostnadseffektivt
  • Med kontinuerlig feedback blir detta en del av ert dagliga kvalitetsarbete
  • Endast de som tillfrågas kan besvara enkäten

Enkät

IMPROVEIT erbjuder standardenkäter för de flesta branscherna. Enkäterna innehåller frågor om:
bakgrund, upplevelse, information, bemötande, utbud, atmosfär, förbättringsmöjligheter etc. men
kan även anpassas efter era behov. Ni väljer själva vilka förbättringsområden/indikatorer ni vill
följa över tid.

Installation

Vi levererar och installerar pekskärmarna och utbildar ansvarig personal i handhavande.

Genomförande

Kunder ombeds att svara på en kort enkät via pekskärmen efter besöket. Välj mellan att tillfråga alla
eller gör ett urval.

E-post varning

INTOUCH kan ställas in så att det under vissa kriterier skickar ett e-post meddelande till er med
relevant information.

Resultat

Resultaten presenteras i realtid på en webbsida där ni kan följa trender, identifiera förbättringsområden
och följa avvikelser under perioden. Resultaten kan även följas direkt via en skärm exempelvis
i personalrummet. Demoresultat finns på http://www.improveit.se/demo

Prisexempel (moms tillkommer)

Startkostnad från 4.900:-
En pekskärm 1.950:-/mån

Övrigt:

Tillgång till Internetuppkoppling krävs antingen via kabel, trådlöst eller 3G.

img_intouch