IVF klinikerna följer upp tidigare patientenkät med ny KUPP undersökning via www/e-post. För mer info kontakta Tina Rinaldo tina@improveit.se

2017-05-16T21:12:07+00:00