I januari 2018 följer man än en gång upp hur paren upplever tillgänglighet, information, medicinsk vård etc på klinikerna. Paren får ett mejl med en länk till en webbenkät som de besvarar. Mätningen genomförs med ca 1½ års mellanrum på landets IVF-kliniker och detta är alltså fjärde gången vi genomför mätningen. I år tillkommer en ny klinik, Stockholm IVF. Resultatet publiceras sedan på sidan för öppna jämförelser: www.qivf.se . För mer info kontakta tina@improveit.se

2018-03-23T14:18:27+00:00