Sedan i våras har man mätt parens upplevelse av kontinuitet och tillgänglighet på IVF Sverige AB:s kliniker med hjälp av Touch n’ Go. Nu har även kliniken på Island startat upp sin mätning där den översatta enkäten är laddad på en padda. Med resultatet kommer den nystartade kliniken kunna se att de är på rätt väg när det gäller patientupplevd kvalitet.

För mer info kontakta tina@improveit.se

2016-09-19T17:32:31+00:00