I samarbete med Kraft och Balans kan vi nu erbjuda en föreläsning om medarbetarnas roll i den nya arbetsmiljöföreskriften gällande social- och organisatorisk hälsa, AFS 2015:4

Visserligen är det ledarna som fått ett nytt ansvar gällande arbetsmiljön från den 31 mars, men vi är alla del av vår arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet går så mycket lättare om vi alla hjälps åt och drar vårt strå till stacken. En god arbetsmiljö är också förutsättningen för välmående, engagemang, trivsel och utveckling. Det i sin tur leder till att vi orkar vara den personen vi vill vara i större utsträckning. Det finns energi och kraft kvar både till arbete och fritid. Det finns balans mellan både krav och resurser vilket är grunden för en välmående organisation.

 

Vad tycker andra om föreläsningen?

”Föreläsningen gav många tankar och tips, som jag känner att jag har nytta av både i yrket och privat. En klockren föreläsning när man fokuserar på arbetsmiljö, där medarbetarens eget ansvar lyfts fram på ett bra sätt. Bra bilder både verkliga och mentala, där en koppling till föreläsarens liv gjorde det hela personligt på ett lagom sätt. Lärdomen för många blev att man väljer själv vad man ska lägga sin kraft och energi på, på vad man kan påverka och på vilket sätt man i så fall kan göra det. Livet handlar om val. Jag rekommenderar verkligen andra att låta sig inspireras av Kraft & Balans föreläsning.”

Susanne Johansson, Vårdenhetschef, Södra Älvsborgs Sjukhus

Kontakta Kalle för mer information Kalle@improveit.se

2017-05-16T21:12:07+00:00