Vad är en kundundersökning? Det beror på vem du frågar.
Vår enklaste tjänster för kundundersökningar kallar vi för Intouch och Touch n’ Go.
Här kommer en sammanställning på vad en kundundersökning är:
– En kundundersökning skapas för att få en bild av hur era kunder ser på ert företag och vad som är bra och vad som kan förbättras.
– Kundundersökning & marknadsundersökning. Företag och organisationer som vill utveckla sina kunder och marknader behöver rätt beslutsunderlag.
– Vet du hur kunderna upplever mötet med ert företag? Med hjälp av kundundersökningar får kunderna möjlighet att lämna sina synpunkter …
– Kundundersökningar används för att ta reda på vad kunderna tycker om ditt företags produkter eller tjänster och hur väl de uppfyller deras förväntningar.
– Öka kundlojaliteten genom att arbeta med våra enkla och smarta kundundersökningar.
– Skapa professionella kundundersökningar i vårt enkätverktyg. Ta fram Nöjd Kund Index (NKI) och jämför resultaten från år till år.
– En kundundersökning är ett bra verktyg för verksamhetsutveckling.
– Hur du arbetar med Net Promoter Score för att få fler lojala kunder och högre lönsamhet
– Gör kunderna till ambassadörer
– Mät Nöjd Kund Index (NKI) online i realtid för att snabbt få en överblick av hur kunder upplever er organisation. Läs mer om våra smarta kundundersökningar.
– Verktyg och instrument för att hjälpa dig få en konkret uppfattning om vad dina kunder önskar av dig idag och i framtiden.
– En kundundersökning ger er rätt underlag för att stärka era kundrelationer, öka kundlojaliteten och förbättra lönsamheten.
– En kundundersökning visar vad kunderna tycker om företaget och dess verksamhet. Syftet är inte enbart att studera varför vissa kunder är missnöjda, utan i
– Nu genomför vi en kundundersökning för att få en bättre bild av allmänhetens förtroende och förväntningar.
– Verktyg för att genomföra, analysera och agera på resultatet från din kundundersökning. Allt för att du ska kunna skapa nöjda och lojala kunder!
– Hur gör man en kundundersökning? Lyssna på dina kunder. Ta reda på vad det är som gör dem nöjda – eller missbelåtna.
– Kundundersökning som visar styrkan i er kundrelation. Lojalitet innebär en känsla av anknytning till något – vet ni hur era kunder känner inför ert företag?
– Kundundersökning som alltid levereras med konkreta och tillförlitliga förbättringsförslag från våra konsulter som även finns tillgängliga för …
– God kunskap om kunden – en förutsättning för ökad lojalitet.
– En kundundersökning är ett redskap för ökad effektivitet och lönsamhet.

2017-05-16T21:12:08+00:00