I Region Kronoberg har man schemalagt hur pekskärmen flyttas mellan enheter, man mäter patientupplevelse under en månads tid, två gånger per år.

Efter mätningen är avslutad ser man över vad som eventuellt behöver förbättras och vidtar åtgärder för att sedan följa upp mätningen några månader senare.

För mer info kontakta tina@improveit.se

2018-12-19T09:48:24+00:00