OMRÅDEN 2017-05-16T21:12:07+00:00

OMRÅDEN

Vi erbjuder möjligheter och lösningar när det gäller kvalitetsmätningar bland alla tänkbara tyckare. Vår specialitet är att genomföra mätningar via pekskärm och Internet men vi arbetar också med traditionella metoder som pappersenkäter och telefonintervjuer.

Undersökningsverktyg

Då det under senare år blivit allt svårare att få godtagbar svarsfrekvens med traditionella undersökningsmetoder har nya metoder utvecklats såsom:

  • Datainsamling via pekskärmar vilket idag är marknadens effektivaste metod vid undersökningar vars syfte är att fånga spontana intryck och öka svarsfrekvensen. Metoden borgar dessutom för anonymitet vilket leder till större del uppriktiga svar än andra metoder.
  • Undersökningar via Internet, en metod som är snabb och kostnadseffektiv då respondenterna normalt sett sitter vid sin egen dator och genomför enkäten.

Ytterligare en effekt av digital datainsamling är att ledtiderna minskas avsevärt. Detta gör att undersökningsresultatet kan levereras omgående.

Varför pekskärmar?

Den här metoden för med sig två stora fördelar: spontanitet och anonymitet. När användaren är säker på att samtliga svar behandlas med integritet, är det enklare att svara ärligt och utan förbehåll. På så vis förvandlas den personliga upplevelsen till relevant statistik på några sekunder – och du får med ens ännu ett hjälpmedel att förbättra din verksamhet med.

Sekretess och anonymitet

Samtliga medarbetare har tystnadsplikt vad gäller såväl enskilda svar såsom undersökningen som helhet. All insamlad data lagras i låsta lokaler och sparas, tio år vad gäller pappersenkäter.

Vi följer internationella regler för undersökningar, som är fastställda av ESOMAR, samt Personuppgiftslagen (PUL).

Sekretess och anonymitet