Hälsovård 2017-05-16T21:12:07+00:00

KUPP – mäter patientupplevd kvalitet

Vad är egentligen kvalitet?
Sann kvalitet, vare sig det handlar om att vila ögonen på spännande konst eller att bli väl omhändertagen av engagerad vårdpersonal, har alltid samma effekt. Upplevelsen känns rätt. KUPP, vars frågor är vetenskapligt validerade och reliabla, är ett nyanserat mätverktyg som fångar de mest betydelsefulla upplevelserna ur ett patientperspektiv. KUPP kombinerar praktisk tillämpbarhet och god vetenskaplighet. I slutändan handlar allt om en sak: att se till patientens bästa.

Upplevd realitet & Subjektiv betydelse