Mässor/evenemang 2017-05-16T21:12:07+00:00

Mässor och evenemang

Vill du veta mer om dina mässbesökare?

Låt dina monterbesökare svara på en enkät via pekskärm för att:

Få reda på mer o dem
Ge dem mer info om er
Gallra ut intressanta besökare
Behålla rätt besökare
Öka intresset för era produkter
Följa upp era mässmål

Masserbjudande