Personal 2017-05-16T21:12:07+00:00

Personalenkäter

Ett enkelt men mycket effektivt verktyg för kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Vi erbjuder standardiserade medarbetarenkäter som anpassas efter er verksamhet. Medarbetarenkäterna kan besvaras via www, e-post, papper eller pekskärmar. Vi kan även erbjuda enkla verktyg i syfte att ge chefer feedback på förändringar.

Optimera din verksamhet och kartlägg personalens arbetsförutsättningar och dina kunder/gäster/patienter/brukare upplevelser av er verksamhet.

Personalens miljö påverkar verksamhetens lönsamhet!

DISK

Vi kan även erbjuda DISK analyser med individuell uppföljning och/eller i grupp. Diskmodellen är en välbeprövad beteende och kommunikationsstilsanalys som i många år använts i bla rekryteringssammanhang, grupp- och teamutveckling, säljutbildning och ledarskapsutveckling. Den beskriver vår personlighet utifrån fyra olika känslor.

disk1

Sekretess och anonymitet

Samtliga medarbetare har tystnadsplikt vad gäller såväl enskilda svar såsom undersökningen som helhet. All insamlad data lagras i låsta lokaler och sparas, tio år vad gäller pappersenkäter.

Vi följer internationella regler för undersökningar, som är fastställda av ESOMAR, samt Personuppgiftslagen (PUL).

Sekretess och anonymitet