Parkeringsbolaget i Göteborg erbjuder sina kunder att tycka till! Man använder sig av Touch n’ Go, en smart smiley-enkät, för att bla ta reda på om besökarna är nöjda med den nya musiktjänsten man provar på Focushusets parkering. Vid missnöje kommer en följdfråga upp om vad respondenten tycker man ska förbättra. Resultatet följer man via webb-sida i realtid. Se även FB-sida

För mer info kontakta tina@improveit.se

 

2016-05-11T13:52:35+00:00