Vårdcentralerna i Region Kronoberg har även de valt att mäta patientupplevelsen via pekskärm. Enheterna mäter i två månader och sedan flyttas pekskärmen vidare till nästa enhet. Vårdcentralen får sitt resultat med betyg, förbättringsområden och fritextkommentarer som underlag till förbättringsarbetet. Mätningarna på vårdcentralerna sker kontinuerligt.  

Vill du veta mer, kontakta tina@improveit.se

2018-12-19T16:22:29+00:00