Restaurangköken inom VG Regionen använder sig av Touch n’ Go för att följa kundernas upplevelser. Först ut är Gastronomen på Östra Sjukhuset. Vi byter fråga varje vecka och följer bla upp bemötande, utbud, kryddningen på maten osv. Om respondenten trycker på en missnöjd smiley kommer en följdfråga så kunden kan precisera vad i missnöjet består av. Restaurangköken inom VG Regionen har provat andra system men utan möjlighet till att ställa följdfrågor. Resultatet erhålls via en webb-sida där resultatet kan brytas ner och jämföras på alla tänkbara sätt.

Kontakta oss för att höra hur restaurangerna inom VG regionen använder Touch n’ Go i sin kvalitetsuppföljning.
Projektledare: tina@improveit.se

2016-05-11T13:53:32+00:00