SATS väljer åter igen att följa upp tidigare års kundundersökningar hos sina sjukgymnastikmottagningar med patientenkäten KUPP via pekskärmar. För mer info kontakta Björn Wallgren bjorn@improveit.se

2018-12-19T09:47:17+00:00