SATS väljer åter igen att följa upp tidigare års kundundersökningar hos sina sjukgymnastikmottagningar med patientenkäten KUPP via pekskärmar. För mer info kontakta Björn Wallgren bjorn@improveit.se

2015-10-05T20:11:46+00:00