SATS väljer att följa upp tidigare års kundundersökningar hos sina sjukgymnastikmottagningar med patientenkäten KUPP via pekskärmar. För mer info kontakta Björn Wallgren bjorn@improveit.se

2017-05-16T21:12:08+00:00