Med hjälp av pekskärmar som är laddade med 5 st ja/nej frågor och en öppen fråga som besvaras direkt efter varje arbetspass får Skaraborgs Sjukhus bättre koll på den upplevda arbetsmiljön.

Enkäten kallas för AMTiM, ArbetsMiljöTillfredsställelseMätning och resultaten mejlas ut till ansvarig enhetschef och HR-stöd. Mätningen genomförs minst 3 ggr/år och vid varje redovisningstillfälle framgår även resultatet från de två senaste mätningarna i syfte att kunna jämföra och jobba mot enhetens uppsatta mål. SKaS har totalt 13 pekskärmar som flyttas runt mellan enheterna, de sätts enkelt upp på ett väggfäste vid ”kom & gå klockan” så det  är enkelt att svara varje dag under mätperioden.

För mer info kring projektet kontakta Tina Rinaldo tina@improveit.se

2017-04-19T12:09:12+00:00