Med hjälp av två pekskärmar tar Socialtjänsten i Skövde reda på hur klienterna upplever besöket på sina enheter. Resultat får de i realtid via en www sida. Socialtjänsten i Skövde kommer utvärdera frågorna och vid behov förändra för att kunna anpassa för de olika verksamheterna.

Vill du veta mer, kontakta tina@improveit.se

2018-12-19T16:30:44+00:00