Touch n’ Go på ICA Maxi I Halmstad för att samla in feedback och förbättringsförslag. Med ca 1000 svar per månad så får personalen på ICA Maxi i Halmstad ett bra underlag för framtida beslut. För mer info kontakta Kalle Svensson info

2017-05-16T21:12:08+00:00