TOUCH n´ GO 2019-03-21T11:14:08+00:00

Touch n’ Go

…kontinuerlig feedback snabbt och enkelt

Marknadens mest flexibla och effektiva system för att mäta kundnöjdhet

Med Touch n’ Go visar ni era kunder att de är viktiga och att ni bryr er om vad de tycker.

Kunderna besvarar en eller flera frågor om sin upplevelse i direkt anslutning till besöket genom att trycka på en smiley. Möjlighet finns att ställa följdfrågor till de som är inte är nöjda för att få reda på varför. Ni kan utforma enkäten efter era egna behov.

Resultaten följer ni via en webbsida i realtid. Där kan ni följa resultaten över tid, skapa rapporter i pdf, excel etc. Att få kontinuerlig feedback hjälper personalen med kundarbetet och garanterar att kvalitet och service motsvarar uppsatta mål.

Touch n’ Go kan också användas för att följa upp implementeringen av specifika kundåtgärder, kampanjer etc. samt säkerställa att åtgärderna ger resultat. Touch n’ Go är ett utmärkt verktyg för företagsledningen för en löpande kontroll över verksamheten på såväl riks- som regions- och enhetsnivå.

tng-platta

Exempel på resultat

tng-resultat

Fördelar

 • Mäter kundupplevelsen vid besöket
 • Mäter kundupplevelsen kontinuerligt
 • Resultat i realtid via www
 • Kontinuerlig feedback från era kunder
 • Underlag för jämförelser mellan enheter
 • Upptäcker problem i tid
 • Enkelt att komma igång
 • Marknadens mest flexibla system
 • Enkelt och snabbt för kunderna att svara
 • Visar kunderna att de är viktiga
 • Kan följa upp missnöjessvar med följdfrågor
 • Frågor kan villkoras beroende av svar
 • Enkelt att ändra/lägga till frågor
 • Frågor kan slumpas fram från frågebank
 • Enkelt att flytta mellan olika enheter
 • Fråga och svar direkt på skärmen garanterar att det inte blir fel i redovisningen (jmf system där frågan skrivs på en skylt)

Priser

Startkostnad från 1.950:- till 4.950:-/pekskärm
3 – månadsavtal  från 900 – 1800:-/mån
12 – månadsavtal från 695 – 1500:-/mån

tng-stand

Sekretess och anonymitet

Samtliga medarbetare har tystnadsplikt vad gäller såväl enskilda svar såsom undersökningen som helhet. All insamlad data lagras i låsta lokaler och sparas, tio år vad gäller pappersenkäter.

Vi följer internationella regler för undersökningar, som är fastställda av ESOMAR, samt Personuppgiftslagen (PUL).

Sekretess och anonymitet