En kurs i personlig utveckling genomförs för TRR (Trygghetsrådet) via Lotta på Coachone. DISC analyser genomförs på alla deltaghare med individuell feedback. För mer info kontakta Lotta Svensson lotta@coachone.se

2017-05-16T21:12:08+00:00