Evenemang och mässor

Vill du veta mer om dina mässbesökare?

Låt dina monterbesökare svara på en enkät via pekskärm för att:

  • Få reda på mer o dem
  • Ge dem mer info om er
  • Gallra ut intressanta besökare
  • Behålla rätt besökare
  • Öka intresset för era produkter
  • Följa upp era mässmål