Hotell & spa

Mät kundupplevdkvalitet kontinuerligt!

Vi kan erbjuda ett komplett kvalitetsverktyg för er som vill följa era kunders uppfattningar dag för dag eller vecka för vecka. Genom att låta dem besvara en kort enkät via en pekskärm får ni det under­lag ni behöver för kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Använd Touch ’n Go som ett verktyg för er verksamhetsut­veckling genom att låta kunderna ange vad som de anser behöver förbättras och vad de är särskilt nöjda med.

  • Trender kan följas dagligen/veckovis/månadsvis
  • Rapportering sker per automatik
  • Aktuell information från era besökares i realtid
  • Enkäten anpassas efter era önskemål
  • Ni kan ha flera olika enkäter samtidigt
  • Enkäten kan visas på flera olika språk
  • Enkäten anpassas beroende av hur kunden svarar
  • Resurssnålt system
  • Kostnadseffektivt
  • Med kontinuerlig feedback blir detta en del av ert dagliga kvalitetsarbete