Arbetsmiljö / Medarbetare

Arbetsmiljöenkät – distansarbete under covid-19

Ta reda på hur dina medarbetare mår när de jobbar hemifrån med IMPROVEITs arbetsmiljöenkät. Ett enkelt verktyg som hjälper dig att följa upp ditt lagliga ansvar som arbetsgivare.

Covid-19 innebär distansarbete för många, vilket kan upplevas som en utmaning – både socialt, fysiskt och psykiskt. Nya siffror visar en uppåtgående trend när det gäller sjukskrivning för psykisk ohälsa under covid-19. Som arbetsgivare har du det yttersta ansvaret för dina medarbetares arbetsmiljö, oavsett om de arbetar på kontoret eller hemifrån. Medarbetarna är i sin tur skyldiga att påtala problem, risker och förbättringar. IMPROVEITs arbetsmiljöenkät ger dig som arbetsgivare ett enkelt verktyg att ta ditt ansvar, samtidigt som svaren från dina medarbetare ger bra underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

IMPROVEIT har många års erfarenhet av datainsamling i form av enkätundersökningar och har nu tagit fram en arbetsmiljöenkät, specifikt för de som arbetar hemma under covid-19. Frågorna fokuserar både på den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Enkäten skickas ut via mejl eller sms 1–4 gånger i månaden. Du väljer själv om du vill använda vår färdiga enkät eller specialanpassa frågorna för din verksamhet.