Låt turisterna informera!

På ett enkelt sätt kan ni få turisterna att informera er. Genom att använda pekskärmar utställda på välbesökta platser kan turisterna svara på frågor kring hur de upplever turistmålet.

Vi vet att i ett förbättringsarbete är utgångspunkten att veta hur människorna i omgivningen tycker och tänker. Ett genomförande av en kvalitetsmätning ger er ett underlag inför förbättringsarbetet. Genom kontinuerliga mätningar kan ni ständigt förbättra er verksamhet.

Genomtänkta kvalitetsmätningar leder till insikt och utveckling!

IMPROVEIT har tagit fram en standardenkät för turism. Med grundval i denna enkät kan modifieringar göras för att passa er verksamhet.

Kunden gör sin bedömning av besöksupplevelsen utifrån två perspektiv: dels hur frågan upplevdes i verkligheten (upplevd realitet), dels hur viktig den var (subjektiv betydelse). På så vis skapas underlag för ett åtgärdsindex.