Pappersenkät

Pappersenkäter kan skickas ut med posten med bifogat svarskuvert. Det går även att samla in de ifylla formulären hos kunden, som sedan skickar in dem till IMPROVEIT. En del kunder har valt att behålla pappersenkäter hos sig och digitaliserat de ifyllda uppgifterna med hjälp av IMPROVEITs program och sedan skickat in data till IMPROVEIT.