Touch n’ Go

…kontinuerlig feedback snabbt och enkeltMed Touch n’ Go visar ni era kunder att de är viktiga och att ni bryr er om vad de tycker.

Kunderna besvarar en eller flera frågor om sin upplevelse i direkt anslutning till besöket genom att trycka på en smiley. Möjlighet finns att ställa följdfrågor till de som är inte är nöjda för att få reda på varför. Ni kan utforma enkäten efter era egna behov.

Resultaten följer ni via en webbsida i realtid. Där kan ni följa resultaten över tid, skapa rapporter i pdf, excel etc. Att få kontinuerlig feedback hjälper personalen med kundarbetet och garanterar att kvalitet och service motsvarar uppsatta mål.

Touch n’ Go kan också användas för att följa upp implementeringen av specifika kundåtgärder, kampanjer etc. samt säkerställa att åtgärderna ger resultat. Touch n’ Go är ett utmärkt verktyg för företagsledningen för en löpande kontroll över verksamheten på såväl riks- som regions- och enhetsnivå.

Fördelar

 • Mäter kundupplevelsen vid besöket
 • Mäter kundupplevelsen kontinuerligt
 • Resultat i realtid via www
 • Kontinuerlig feedback från era kunder
 • Underlag för jämförelser mellan enheter
 • Upptäcker problem i tid
 • Enkelt att komma igång
 • Marknadens mest flexibla system
 • Enkelt och snabbt för kunderna att svara
 • Visar kunderna att de är viktiga
 • Kan följa upp missnöjessvar med följdfrågor
 • Frågor kan villkoras beroende av svar
 • Enkelt att ändra/lägga till frågor
 • Frågor kan slumpas fram från frågebank
 • Enkelt att flytta mellan olika enheter
 • Fråga och svar direkt på skärmen garanterar att det inte blir fel i redovisningen (jmf system där frågan skrivs på en skylt)

Dokument