Webbenkät

Webbenkäter kan skickas ut via sms eller e-post.

Det går att, per respondent, ange i förväg vilken dag utskick ska göras, när eventuella påminnelser ska skickas och när sista svarsdatum infaller. Antingen administrerar ni denna kontaktlista själva, eller skickar ni uppgifter till IMPROVEIT, som sedan för in dem i systemet. Kom ihåg att det måste vara säkerställt att IMPROVEIT får använda kontaktuppgifterna till dessa utskick.

Webbenkäter fungerar bra i de fall då man vill ha svar från samma respondent vid olika tidpunkter. Till exempel om man vill ha svar på vissa frågor om 2 veckor och svar på andra frågor 1 år senare. IMPROVEIT kan sedan koppla samman respondentens svar från de olika tillfällena.

En del kunder har valt att använda webbenkät som en uppföljning till en pekskärmsenkät. I vissa fall har respondenten själv matat in sina kontaktuppgifter i pekskärmen.