Metoder

Vi erbjuder möjligheter och lösningar när det gäller kvalitetsmätningar bland alla tänkbara tyckare. Vår specialitet är att genomföra mätningar via pekskärm och Internet men vi arbetar också med traditionella metoder som pappersenkäter och telefonintervjuer.

Då det under senare år blivit allt svårare att få godtagbar svarsfrekvens med traditionella undersökningsmetoder har nya metoder utvecklats såsom:

  • Datainsamling via pekskärmar vilket idag är marknadens effektivaste metod vid undersökningar vars syfte är att fånga spontana intryck och öka svarsfrekvensen. Metoden borgar dessutom för anonymitet vilket leder till större del uppriktiga svar än andra metoder.
  • Undersökningar via Internet, en metod som är snabb och kostnadseffektiv då respondenterna normalt sett sitter vid sin egen dator och genomför enkäten.

Ytterligare en effekt av digital datainsamling är att ledtiderna minskas avsevärt. Detta gör att undersökningsresultatet kan levereras omgående.